Privacybeleid

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Funda Real Estate B.V. u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de verschillende websites (zoals funda.nl, fundainbusiness.nl, fundalandelijk.nl) en Apps van Funda (hierna: ‘Funda Applicatie’). De Funda Applicatie richt zich onder meer op het tonen van huizen, appartementen, garages, kantoren en andere onroerend goed objecten (hierna: ‘onroerend goed object ’).

Funda Real Estate B.V. is gevestigd te Amsterdam op de Piet Heinkade 167-173 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34242436 (hierna: ‘Funda’)

Door gebruik te maken van de Funda Applicatie (bijvoorbeeld door een account aan te maken) stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid. Klik hier om dit Privacybeleid op te slaan.

Funda vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is Funda de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Funda heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1582423.

2. Het gebruik van persoonsgegevens in uw Funda account

a. Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten in Funda Applicatie moet u een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mail adres verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: uw naam, e-mail adres, pasfoto, adres, telefoonnummer en geslacht.

Funda biedt u de mogelijkheid om in te loggen met behulp van uw account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (naam, e-mail adres en geslacht) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die u eerder al bij deze derde partij had ingevuld. Funda vraagt deze gegevens uitsluitend op uw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in uw account.

b. Doeleinden van het gebruik

Funda gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Funda account voor de volgende doeleinden:

a) Beveiliging van uw account

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.

b) Diensten in de Funda Applicatie

De (persoons)gegevens uit uw Funda account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via de Funda Applicatie, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

  • het per e-mail doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden;
  • het per e-mail aan u toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten, passend binnen het door u ingestelde zoekprofiel;
  • het verzorgen van de communicatie met een makelaar; zo kunt u bijvoorbeeld via de Funda Applicatie een brochure aanvragen, een afspraak maken voor een bezichtiging (dit kan ook zonder funda account maar dan dient u wel uw naam, adres en e-mail adres in te vullen) of anderszins reageren op het door de makelaar gepubliceerde onroerend goed object;
  • het delen van uw persoonsgegevens met uw makelaar om te bevestigen dat u de eigenaar bent van het onroerend goed object;
  • het aan u toesturen van (Funda)statistieken met betrekking tot uw woning op de Funda Applicatie;
  • het delen van uw persoonsgegevens, uw zoekprofiel en woningen die u interessant vindt met uw makelaar (bijvoorbeeld in het kader van woningruil);
  • het vergelijken van uw zoekprofiel en woningaanbod met dat van andere gebruikers van de Funda Applicatie en het tonen van uw woning aan andere Funda Applicatie gebruikers en hun makelaar (bijvoorbeeld in het kader van woningruil);
  • het publiceren van uw beoordelingen van bijvoorbeeld makelaars of makelaarskantoren in de Funda Applicatie. Alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt uw naam en pasfoto (indien u deze heeft geüpload) getoond bij uw beoordeling op de Funda Applicatie.
c) Email marketing

Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Funda uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief of nieuwsflits met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Funda. Deze nieuwsbrief of nieuwsflits kan eveneens uitingen van de bij Funda aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woning & interieur en financiële dienstverlening.

d) Klantcontact

De gegevens uit uw account kunnen tevens door Funda worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

3. Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

a. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Funda Applicatie wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van de Funda Applicatie (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen.

b. Doeleinden van het gebruik

Funda gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Onderzoek van gebruik van de Funda Applicatie

Funda gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van de Funda Applicatie voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is de Funda Applicatie, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter advertenties in de Funda Applicatie getoond worden. Funda gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

b) Beveiliging van de Funda Applicatie

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de Funda Applicatie te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van de Funda Applicatie als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Funda gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Funda heeft met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Funda verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

5. Beveiligingsmaatregelen

Funda neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Funda doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Funda. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

6. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Funda Applicatie en niet op andere websites waarvoor in de Funda Applicatie een link wordt getoond. Als u via een hyperlink in een Funda Applicatie terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Funda adviseert u het privacybeleid van deze websites van derden goed door te nemen.

7. Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw eigen account. Daarnaast kunt u contact opnemen met helpdesk@funda.nl om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op de Funda Applicatie kosteloos in te zien. U kunt Funda te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Funda bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

8. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van Funda kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Funda u hierover tijdig via de Funda Applicatie informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Funda richten.

9. Wijzigingen

Funda behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via de Funda Applicatie of per e-mail bekend worden gemaakt. Funda adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Funda richten.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Funda op te nemen.

Funda Real Estate B.V.
Piet Heinkade 167-173
1019 GM Amsterdam

Postadres:
Postbus 94591
1090 GN Amsterdam

info@funda.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 30 maart 2015.